Klankmeditatie/Klankbad/Dreamtime Healing/klankmassage

Via klank naar eenheid.
Dat is Satsang, pure Advaita Vedanta, eenheid of non-dualisme maar dan door het middel klank en liedjes.
Onderga een meditatief klankbad en wees vrij van gedachten, een met de stille achtergrond, de ruimte die je werkelijk bent.
De intense trilling van klankschalen geven je een gevoel van totale rust - het is een waar klankbad, een klankmassage.
De hartslag van de trommel neemt je mee op een innerlijke reis.
Je kunt ervaren hoe intuïtieve zang en diverse muziekinstrumenten die gebruikt worden in een dreamtime healing, je ontspanning brengen van lichaam en geest.
Een sjamaan die werkt als klankhealer zal je terug brengen naar je natuurlijke ritme, je natuurlijke staat van zijn.
Laat je verrassen!
Inge Burgers, Klankmeditatie / klankbad / Dreamtime Healing / klankmassage, in Amstelveen (vlak bij Amsterdam).
Meer weten? Klik op de menuopties bovenaan.

Sound Meditation / Soundbath / Dreamtime Healing / Soundmassage

Through sound to unity.
That is Satsang, pure Advaita Vedanta, unit or non-dualism, but by the way of sound and songs.
Discover a meditative soundbath and be free of thoughts, one with the silent background, the space that you really are.
The intense vibration of Tibetan Bowls gives you a feeling of total peace - it is a true soundbath, a soundmassage.
The heartbeat of the drum takes you on an inner journey.
You can experience how intuitive voice and various musical instruments used in a dreamtime healing, bring you relaxation of body and mind.
A shaman who works as a sound healer will bring you back to your natural rhythm, your natural state of being.
Let yourself be surprised!
Inge Burgers, Sound Meditation / Soundbath / Dreamtime Healing / Soundmassage, in Amstelveen, near Amsterdam, the Netherlands.